• تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ساختمان180، پلاک168، طبقه2، واحد23
  • info@aftab-mp.com
  • 021-88710354

مشاوره و طراحی

مشاوره و طراحی

این بخش از خدمات ما، مربوط به مرحله پیش از فروش هر گونه تجهیزات و یا تعریف هر گونه پروژه ای می باشد. در این بخش به منظور ارایه خدمات کیفی تر مدیریت های مختلفی از معاونت های بازاریابی و فروش و همچنین معاونت پروژه و پشتیبانی زیر ساخت ورود پیدا می کنند. خدمات ارایه شده نیز به شکل زیر قابل دسته بندی هستند:

مشاوره و طراحی

خدمات “آفتاب مهر پرداز” در این حوزه مشتمل بر دو رویکرد می باشد. در رویکرد نخست این شرکت در نقش مشاوری امین و صادق تلاش می کند تا به مدیران IT سازمان ها در خصوص انتخاب های موجود در این زمینه و گزینش بهترین محصول با توجه به مختصات سازمانی ایشان یاری رساند.

در رویکرد دوم “آفتاب مهر پرداز”، در نقش شرکت تخصصی مهندسی مشاور تلاش می کند تا با بهره گیری از تکنیک های نیاز سنجی، تطابق سطح تکنولوژی با فعالیت های فعلی و اهداف بلند مدت یک سازمان, بهترین راهکار پیشنهادی خود جهت راه اندازی یک مرکز داده مناسب را توسط واحد مهندسی فروش ارایه دهد. در این حالت، سازمان های متقاضی می توانند به منظور جلوگیری از اتلاف منابع سازمانی، کاهش هزینه های عملیاتی در کوتاه و بلند مدت و با هدف افزایش کارآمدی و تطابق سامانه IT با دیگر عناصر سازمانی و نیازها و افق آتی یک سازمان از خدمات مشاوره کارشناسان آفتاب مهر پرداز بهره مند شوند.

نظارت

“آفتاب مهر پرداز” در برخی از پروژه ها نه به عنوان مجری احداث زیر ساخت و یا مرکز داده, بلکه به عنوان ناظر بر حسن اجرای پروژه ها و به عنوان مشاور امین و صادق مشتریان, تلاش می کند تا با اتکاء بر دانش متخصصان خود بر حسن انجام کار دیگر مجریان نظارت نماید.

در این وضعیت, شرکت می تواند در عین نظارت, نسبت به ارایه مشاوره تخصصی به مشتریان خویش نیز عمل نماید. نظارت ما از مرحله احداث زیر ساخت تا نصب, پیاده سازی و سرویس های یک مرکز داده که توسط دیگر پیمانکاران انجام می شود را در برگیرد.