ماژول C3850-NM-2-10G

130,200,000ریال

توضیحات

C3850-NM-2-10G