Block Storage

  • توسط aftab-mp |
  • دیدگاه ها غیر فعال

مفهموم Block Storage: در این حالت سرورهای فیزیکی و مجازی در حالت بلاک مستقیم

مموری های NVDIMM

  • توسط aftab-mp |
  • دیدگاه ها غیر فعال

مموری های NVDIMM   سرورهای G10 از Smart Memory های Registered (RDIMM) و Loud

MSA 2042

  • توسط aftab-mp |
  • دیدگاه ها غیر فعال

این دستگاه که از ذخیره سازهای خانواده MSA می باشد قابلیت های remote Replication

اتاق سرور google

  • توسط aftab-mp |
  • دیدگاه ها غیر فعال

شرکت گوگل یکی از بزرگترین کمپانی های فناوری جهان محسوب شده که تاکنون توانسته

معرفی EMC VNX Mirrorview

  • توسط aftab-mp |
  • دیدگاه ها غیر فعال

Mirrorview  دور روش mirroring  از راه دور که برای عملیات replication برای سری های