• تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ساختمان180، پلاک168، طبقه2، واحد 32
  • info@aftab-mp.com
  • 021-88710354

معرفی EMC VNX Mirrorview

معرفی EMC VNX Mirrorview

  • توسط aftab-mp |
  • دیدگاه ها غیر فعال

Mirrorview  دور روش mirroring  از راه دور که برای عملیات replication برای سری های vnx  ارائه داده است

Mirrorview  تکنولوژی است که بلاک داده ها را در سایت دوم mirror  میکند که معمولا در سایت recovery disaster  قرار دارد.

Mirrorview  براساس LUN  عملیلت replication  را انجام میدهد به این صورت که تمام محتویات LUN سایت primary  را به سایت secondary انتقال میدهد.

Mirrorview در دو mode امکان پذیر میباشد

mirrorview/s(Synchronous):

mirrorview/s که برای فواصل کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد و بهترین و مناسب ترین روش برای سیستم های vnx  میباشد به طوری که rtp  بین دو سیستم vnx  باید برابر یا کمتر از 10 میلی ثانیه(10m/s) باشد لازم به ذکر است rpt  یا round trip time  مدت زمانی است که تایید دریافت یک سیگنال ارسال شده دریافت میشود همچنین revover point objective  آن برابر با صفر است به این صورت که اگر سایت اول را به هر دلیلی از دست دادید و دچار failed  شد شما میتوانید به وسیله سات دومی سایت اولی را failover  کنید به صورتی که هیچ اطلاعاتی را از دست ندهید

با استفاده از این قابلیت HOST  اطلاعاتش را برا روی سایت primary  میریزد و تا زمانی  که در سایت secondary  اطلاعات نوشته نشود acknowledge ارسال نمیشود.

جریان داده ها در این روش replication به صورت زیر میباشد:

1-هاست متصل شده به سایت primary عملیات write  را آغاز میکند

2-vnx  سایت  primary  اطلاعات را برای سایت secondary  ارسال میکند

3-سایت seconadary  پس از دریافت اطلاعات یک acknowledge برای سایت primary  ارسال میکند

4-سایت primary  به منزله اتمام عملیات یک acknowledge به host  میفرستد

mirrorview/a(Asynchronous)

mirrorview/A که برای فواصل طولانی مورد استفاده قرار میگیرد.

Rpt  بین دو سیستم vnx  میتواند بین 10 میلی ثانیه تا 200 میلی ثانیه باشد و برای شبکه هایی که پهنای باند ارتباطی پایین تری دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش به صورت دوره ای update انجام میگیرد و براساس rpo  تنظیم شده توسط admin  تغییرات برای سایت secondary  ارسال میشود در این روش زمانی که اطلاعات در سایت اصلی write  شد پیام acknowledge  مبنی بر دریافت اطلاعات برای host  ارسال میشود که با روش قبلی بسیار متفاوت بوده

جریان داده ها در این روش Replication به صورت زیر میباشد:

1-هاست متصل شده به سایت Primary عملیات write  را آغاز میکند

2- vnx  سایت Primary  پس از دریافت یک acknowledge برای سرور ارسال میکند

3- vnx  سایت Primary  با استفاده از rpo های تنظیم شده توسط Admin  تغییرات را برای سایت Secondary  ارسال میکند

4- vnx  سایت  Secondary  یک پیغام Acknowledge برای سایت Primary  ارسال میکند.